Bewoning

De woonvorm is in de loop van 35 jaar wat van karakter veranderd. In het begin waren de bewoners jong en deden ze heel veel samen. Iedereen liep bij elkaar naar binnen. Er werd om de beurt gekookt. In die tijd sliepen er 9 kinderen op zolder. Na een jaar of 20 kregen de bewoners meer behoefte aan eigen ruimte en privacy. Bij de overgang van rechtsvorm in 2011  zijn in de laatste 2 appartementen eigen badkamers aangelegd. Nu heeft iedereen een eigen voordeur die op slot kan.

In het huishoudelijk reglement staat het doel van de woonvereniging als volgt omschreven:

 1. De vereniging heeft tot doel passende woonruimte voor haar leden te creëren en deze woonruimte aan de leden ter beschikking te stellen -een en ander overeenkomstig artikel 2 van de statuten.
 2. De vereniging heeft tevens tot doel: het creëren van woonomstandigheden die zelfontplooiing van de leden ondersteunen, goede nabuurschap en saamhorigheid tussen de leden bevorderen.
 3. Tenslotte beoogt de vereniging de milieubelasting ten gevolge van het wonen te minimaliseren.

Op dit moment zien de bewoners elkaar op de maandelijkse huisvergadering en op de gezamenlijke bosdag, eens in de 6 weken. Eens in de 5 jaar is er een groot huisfeest. Oudejaar wordt vaak samen gevierd. Het onderhoud van de tuinen is verdeeld over de bewoners. Ieder heeft een eigen stuk dat hij/zij onderhoudt en als eigen buitenplek gebruikt.

Villa

 • 1e verdieping voorhuis: Gijs (45) en Mira (44) met tweeling Lucas en Jasper (6)
 • achterhuis: Ton (68)
 • 2e verdieping voorhuis: Niek (67) en Elisabeth (59)
 • zolderverdieping: Hans-Christiaan (56)

Koetshuis – Rob (62) en Bea (69)

Blokhut – Rick (52)

Dieren

 • Geit Blondie
 • Honden Zina, Tara, Dribbel, Erwt en Dopje
 • Poezen Koetje en Pieper
 • Paardjes Viktor en Rolf